Nasze pielęgniarki

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne pracujące w naszej poradni:

– Ewa Hanaka
– Beata Kamińska
– Mariola Mieczkowska – przełożona pielęgniarek
– Jadwiga Sierakiewicz
– Anna Sipak

Położna środowiskowo-rodzinna pracująca w naszej Poradni:

– Elżbieta Olszewska

Rejestracja:

– Małgorzata Winiarczyk